За контакти:

Сити Цетър Стара Загора (CCSZ)
бул. Княз Александър Батенберг №28
3-ти офисен етаж, офис 26
6000 Стара Загора

офис:
телефон: +359 (0) 42 620 806
факс: +359 (0) 42 260 031

Павел Будикянов - управител
телефон: +49 (0) 1608995541

Дан № BG202078601

 e-mail:info@europoolpb.com

Защита