• EN ISO 9001:2008
  • BS OHSAS 18001:2007

Браншове и промишлености в които работим са

  • Нефтопреработвателна
  • Добивна
  • Хранително – вкусова
  • Металообработваща
  • Машиностроене
  • Строителство